Jobcenter zahlt Laptops

Liebe Eltern,

in Zeiten von Corona müssen Ihre Kinder im Distanzunterricht den Lernstoff der Klasse bewältigen. Dafür benötigen Ihre Kinder in der Regel einen Computer. Die Jobcenter sollen die Kosten für digitale Endgeräte im Regelfall bis zu einer Höhe von 350 Euro übernehmen. Es muss dafür von Ihnen kein gesonderter Antrag gestellt werden, allerdings müssen sich die Eltern bei den Jobcentern melden. Es wird nicht automatisch ausgezahlt. Dafür reicht in diesem Fall eine formlose Bestätigung der Schule. Jedes von HartzIV betroffene Kind sollte einen Laptop (Von Tablets als alleiniges Gerät rät die Schule ab.), sowie einen Drucker erwerben. Geschwisterkinder müssen sich Drucker teilen, das Jobcenter übernimmt nur die Kosten für einen Drucker pro Haushalt, aber jedes Kind kann ein digitales Endgerät beantragen. Die Bescheinigung, dass Sie ein Gerät benötigen, erhalten Sie im Sekretariat.

Cari genitori,
nel periodo del Corona virus i Vostri bambini devono svolgere i loro compiti attraverso
l‘insegnamento a distanza. Per poter svolgere questi compiti necessitano di un computer. I
Jobcenter si prendono a carico i costi di un terminale digitale fino ad un massimo di €
350,-. Da parte Vostra non deve essere presentata nessuna particolare richiesta, ma
semplicemente presentarsi/contattare al/il Jobcenter. Il contributo non viene pagato
automaticamente e necessità di una conferma da parte della scuola. Ogni bambino che è un
caso di Harz IV dovrebbe acquistare un computer portatile e una stampante (la scuola
sconsiglia i tablet). Fratelli o sorelle devono condividere una stampante. I Jobcenter si
fanno carico di una sola stampante per nucleo familiare; ma si può richiedere un terminale
digitale per ogni figlio o figlia. Il certificato che attesta il vostro bisogno di un dispositivo
elettronico lo ricevete in segreteria.

Sevgili Veliler,

yaşadığımız bu Corona döneminde, uzaktan eğitimle çocuklarınızın,  bulunduğu sınıfın ders malzemeleriyle çalışmayı başarabilmesi gerekmektedir. Bunun için de doğal olarak çocuklarınızın bir bilgisayara ihtiyacı olacaktır. Jobcenter bu dijital aletlerin satın alınmasında, normal koşullarda 350 €’ya kadar bir miktarı, ödemeyi üstlenmektedir. Bunun için özel bir dilekçe doldurulmasına gerek yoktur, sadece velilerin Jobcenter’e  bildirmesi yeterlidir. Bu başvuru sonucunda direk ödeme yapılmayacaktır. Okuldan alınacak onaylı bir belge bu durumda yeterli olacaktır. Ailesi HartzIV’den yararlanan her çocuk, bir dizüstü bilgisayar (Laptop) ve bir yazıcı (Drucker) edinebilir. (Okul tek cihaz olarak, tabletlerin kullanılmasını tavsiye etmemektedir.) Her ev için bir yazıcı öngörüldüğünden, aynı evde yaşayan kardeşlerin aynı yazıcıyı paylaşması gerekmektedir, ancak her çocuk, bir dijital cihaz alma hakkına sahiptir. Bir cihaza ihtiyacınız olduğunu gösteren bu belgeyi (Die Bescheinigung) okul sekreterliğinden alabilirsiniz.

الآباء الأعزاء

الجوب سنتر يستطيع دفع 350€. و لهذا يجب عليكم التكلم مع الجوب سنتر. المدرسه سوف تعطيكم ورقه لكي تعطوها للجوب سنتر .